Cụm Công nghiệp Nhị Xuân

Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân Công suất: Q = 500 m 3 /ngày.đêm Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Dịch Vụ Môi Trường Gia Hoàng Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B Địa điểm thực hiện: ...

Xem thêm

Khu Công nghiệp Loteco - phase 2 Q = 4.000 m3/ngày

Tên công trình: Trạm xử lý nước thải KCN Loteco - Phase 2 Công suất: Q = 4.000 m 3 /ngày.đêm Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Dịch Vụ Môi Trường Gia Hoàng. Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A Địa điểm thực hiện: KCN Long Bình, T.P Biên...

Xem thêm

Khu công nghiệp Xuyên Á

Tên công trình: Trạm xử lý nước thải KCN Xuyên Á Công suất: Q = 3.600 m 3 /ngày.đêm (giai đoạn 1) Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Dịch Vụ Môi Trường Gia Hoàng Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A Địa điểm thực hiện: ...

Xem thêm
Sale

Không sẵn có

Hết hàng