Khu Công nghiệp Loteco - phase 2 Q = 4.000 m3/ngày

Tên công trình: Trạm xử lý nước thải KCN Loteco - Phase 2
Công suất: Q = 4.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Dịch Vụ Môi Trường Gia Hoàng.
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện: KCN Long Bình, T.P Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Năm hoàn thành: 2014
  • Ngày 21/09/2015
  • Viết bởi Công ty môi trường Gia Hoàng
  • 0 Bình luận
Sale

Không sẵn có

Hết hàng