Ca(OCl)2 - Calcium Hypochloride (bột)

Ngoại Quan: Dạng bột màu trắng hay ánh xám - Công Thức: Ca(OCl)2 Ca(OCl)2 - 65% Ca(OCl)2 - 70% - Qui cách: 40kg - 50kg/thùng...

0₫

H2O2 - Hydrogen peroxide 50%

Ngoại quan : Một chất lỏng trong suốt, nhớt hơn một chút so với nước, có các thuộc tính ôxi hóa mạnh và vì thế là chất tẩy trắng mạnh được sử dụng như là chất tẩy uế, cũng như làm chất ôxi hóa. Bảo Quản...

0₫

KMnO4 - Potatassium Permanganate

Ngoại Quan: Dung dịch loãng tinh thể màu tím đen, có hình ánh kim dung dịch KMnO4. - Công Thức: KMnO4 - Qui cách: 50kg/thùng - Xuất xứ: Trung Quốc - Ứng dụng : Dùng để sát khuẩn, tẩy uế, rửa các vết thương và Dùng...

0₫

NaHCO3 - Sodium Bicarbonat

Ngoại Quan: Dạng bột màu trắng - Công Thức: NaHCO3 Hàm lượng 99.5% - Qui cách: 25kg/bao - Xuất xứ: Trung Quốc - Ứng dụng : Sử dụng trong các ngành dệt...

0₫

Na2S2O3 - Sodium Thiosulphate (bột khử mùi)

Ngoại Quan: Dạng Tinh thể trong hoặc vàng nhạt - Công Thức: Na2S2O3 - Qui cách: 25kg/bao - Xuất xứ: Trung Quốc - Ứng dụng : Tẩy mùi nước Javen, dùng trong thuỷ sản

0₫

HCHO - Acid Formalin

Ngoại Quan: Thể lỏng, không màu, trong suốt - Công Thức: HCHO - Qui cách: 220kg/phi - Xuất xứ: Trung Quốc - Ứng dụng : Dùng trong ngành sơn, công nghiệp nhựa dẻo, khử trùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản

0₫

TRICHLOROISOCYANNURIC ACID 90 (TCCA 90%)

Ngoại quan: Dạng hạt, bột Công thức: C3H3N3O3Cl3 ,Tricholoroisocyanuric acid ( TCCA 90%) -Qui cách: 50kg/thùng - Xuất xứ: Nhật bản, Trung Quốc. - Ứng dụng: Tiêu diệt các vi sinh vật, diệt tảo,...

0₫

Chloramin B 25% - SÁT TRÙNG -C6H5SO4

Ngoại Quan: Dạng bột màu trắng - Công Thức: C6H5SO4 -Chloramin B 25% - Qui cách: 25kg/thùng - Xuất xứ: Trung Quốc - Ứng dụng : Chloramin B là hóa chất sát khuẩn đa năngdạng bột, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vức khác...

0₫
Sale

Không sẵn có

Hết hàng