Ca(OCl)2 - Calcium Hypochloride ( Bột )

Ca(OCl)2 - Calcium Hypochloride ( Bột )

Ca(OCl)2 - Calcium Hypochloride ( Bột )

Ca(OCl)2 - Calcium Hypochloride ( Bột )

Ca(OCl)2 - Calcium Hypochloride ( Bột )
Ca(OCl)2 - Calcium Hypochloride ( Bột )

Ca(OCl)2 - Calcium Hypochloride ( Bột )

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0916 047 878

Ngoại Quan: Dạng hạt không màu, có tính tan (dễ tan trong nước, cồn và glycerin) - Công thức: NaOH - 99% NaOH là một trong những hóa chấtdùng trong nhiều ngành công nghiệp như...

Sản phẩm liên quan

0916 047 878