CHẤT KHỬ MÀU NƯỚC THẢI ( PHÁ MÀU NƯỚC THẢI )

CHẤT KHỬ MÀU NƯỚC THẢI ( PHÁ MÀU NƯỚC THẢI )

CHẤT KHỬ MÀU NƯỚC THẢI ( PHÁ MÀU NƯỚC THẢI )

CHẤT KHỬ MÀU NƯỚC THẢI ( PHÁ MÀU NƯỚC THẢI )

CHẤT KHỬ MÀU NƯỚC THẢI ( PHÁ MÀU NƯỚC THẢI )
CHẤT KHỬ MÀU NƯỚC THẢI ( PHÁ MÀU NƯỚC THẢI )

CHẤT KHỬ MÀU NƯỚC THẢI ( PHÁ MÀU NƯỚC THẢI )

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0916 047 878

- Ngoại quan: Chất lỏng nhớt, màu sáng

- Thành phần rắn: >50%

- pH ( nồng độ dung dịch 30% ): 2 - 5

- Trọng lượng riêng: 1.2 - 1.3 

- Đóng gói: 250 kg/phuy; 1250 kg/bồn

- Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc

Sản phẩm liên quan

0916 047 878