Cụm Công nghiệp Nhị Xuân

Cụm Công nghiệp Nhị Xuân

Viết bởi: Công ty môi trường Gia Hoàng Ngày đăng: 21/09/2015

Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân
Công suất: Q = 500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Dịch Vụ Môi Trường Gia Hoàng
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B
Địa điểm thực hiện:  
Năm hoàn thành: 2014

 

Các tin khác

0916 04 78 78