DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ DIESEL CAO CẤP: CI-4 / DH-1

Liên hệ
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ DIESEL CAO CẤP, PHÙ HỢP VỚI HỆ THỐNG TUẦN HOÀN KHÍ THẢI EGR. PHÙ HỢP CHO...

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ DIESEL CAO CẤP: CF-4

Liên hệ
CF-4: DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ DIESEL CAO CẤP, KÉO DÀI TUỔI THỌ ĐỘNG CƠ DIESEL Đặc tính

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ DIESEL PHỔ THÔNG: CD

Liên hệ
Đặc tính Phù hợp với các loại động cơ Diesel, tiết kiệm nhiên liệu và giảm ma sát Thông số kỹ thuật

0916 04 78 78