JAVEl - NaOCl ( JAVEN) - Natri Hypoclorit

JAVEl - NaOCl ( JAVEN) - Natri Hypoclorit

JAVEl - NaOCl ( JAVEN) - Natri Hypoclorit

JAVEl - NaOCl ( JAVEN) - Natri Hypoclorit

JAVEl - NaOCl ( JAVEN) - Natri Hypoclorit
JAVEl - NaOCl ( JAVEN) - Natri Hypoclorit

JAVEL - NaOCl ( javen)

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0916 047 878

- Tên Sản Phẩm: Javen, NAClO, Natri hypochlorit

- Công thức hóa học: NaClO

- Ngoại Quan: Javen là dung dịch trong, màu vàng chanh

- Xuất Xứ: Việt Nam

- Hàm Lượng: 7%

- Qui Cách: Can 30KG

Sản phẩm liên quan

0916 047 878