KCL - Kali trắng (Bột)

KCL - Kali trắng (Bột)

KCL - Kali trắng (Bột)

KCL - Kali trắng (Bột)

KCL - Kali trắng (Bột)
KCL - Kali trắng (Bột)

KCL - Kali trắng (Bột)

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0916 047 878

Ngoại Quan: Bột màu trắng

- Công Thức: KCL

- Qui cách: 50kg/bao

- Xuất xứ: Israel

- Ứng dụng : Dùng trong xử lý nuớc thải

Sản phẩm liên quan

0916 047 878