Khu Công nghiệp Loteco - phase 2 Q = 4.000 m3/ngày

Khu Công nghiệp Loteco - phase 2 Q = 4.000 m3/ngày

Viết bởi: Công ty môi trường Gia Hoàng Ngày đăng: 21/09/2015

Tên công trình: Trạm xử lý nước thải KCN Loteco - Phase 2
Công suất: Q = 4.000 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Dịch Vụ Môi Trường Gia Hoàng.
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
Địa điểm thực hiện: KCN Long Bình, T.P Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Năm hoàn thành: 2014

Các tin khác

0916 04 78 78