KOH - Potassium hydroxide 90%

KOH - Potassium hydroxide 90%

KOH - Potassium hydroxide 90%

KOH - Potassium hydroxide 90%

KOH - Potassium hydroxide 90%
KOH - Potassium hydroxide 90%

KOH - Potassium hydroxide 90%

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0916 047 878

Ngoại Quan: Dạng vảy màu trắng, là chất kiềm ăn da mạnh, dễ hòa tan trong nước.

Sản phẩm liên quan

0916 047 878