LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Viết bởi: Công ty môi trường Gia Hoàng Ngày đăng: 23/09/2015

Công ty TNHH TM DV Môi trường Gia Hoàng chuyên hoàn thiện các dịch vụ về môi trường như thủ tục xin giấy phép môi trường, lập báo cáo môi trường và tư vấn môi trường.

Quý công ty đang tìm hiểu về thủ tức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Công ty chúng tôi xin cung cấp một số thông tin để Quý công ty tham khảo.

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

 

1. Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó ( Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13)

Mục đích của việc đánh giá tác động môi trường để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không.

2. Tại sao cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn phương án khả thi tối ưu cho dự án, liên quan giữa môi trường và hoạt động sản xuất, đảm bảo đúng theo quy định Nhà nước mà vẫn có lợi về kinh tế.

Căn cứ để thực hiện việc báo cáo đánh giá tác động môi trường :

Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2015

Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13

3. Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại phụ lục II nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP ( quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường).

Tại phụ lục II này bao gồm nhóm các dự án về xây dựng, nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, dự án về giao thông, dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ, dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt, dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dự án về dầu khí, dự án về xử lý, tái chế chất thải, dự án về cơ khí, luyện kim, dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, … và các dự án khác

Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ( Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bới dự án;

4. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Theo khoản 2 điều 14 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định:

Thời hạn thẩm định và phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo sơ đồ sau:

 

laptmLưu ý: thời hạn thẩm định, phê duyệt không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

5. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Theo khoản 1 điều 14 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định, thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định như sau:

a. Bộ tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định ,phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại phụ lục III nghị định này.

b. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình, trừ các dự án quy định tại các Điểm a, b và c khoản 1 điều 14 của nghị định này.

Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thành lập với ít nhất 7 thành viên.

Các tin khác

0916 04 78 78