Lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015/NĐ-CP

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015/NĐ-CP

Viết bởi: Công ty môi trường Gia Hoàng Ngày đăng: 21/09/2015

Công tyTNHH TM Dịch Vụ Môi Trường Gia Hoàng chuyên tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015/NĐ-CP với thủ tục đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí hãy gọi ngay 0916.047.878 (Mr. Thắng)

Tìm hiểu hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015/NĐ-CP

Sau khi nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành có khá nhiều doanh nghiệp cùng 1 số đơn vị hoạt động liên quan đến môi trường có gọi điện, gửi mail nhờ tư vấn rõ hơn về nghị định này cũng như xin bản kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất 2015.

ke hoach bao ve moi truong theo nghi dinh 18-2015-nd-cp

Bên cạnh đó, theo thống kê của website  số lượng người tìm kiếm thông tin mới nhất về kế hoạch bảo vệ môi trường này cũng khá đông với các từ khóa như:

·         kế hoạch bảo vệ môi trường mẫu

·         mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường 2015

·         tài liệu lập kế hoạch bảo vệ môi trường

·         hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường

·         quy định lập kế hoạch bảo vệ môi trường

·         mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất

·         chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Thấu hiểu được sự quan tâm đến nghị định 18/2015/ND-CP bộ phận chăm sóc khách hàng và tư vấn hồ sơ môi trường của công ty  Gia Hoàng đã soạn thảo các thông tin hữu ích nhất về hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 này như sau:

Đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng kýkế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn tư hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

Tại Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy định các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Quy trình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường

·         Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án.

·         Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

·         Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động của dự án.

·         Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

·         Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

·         Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

·         Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

·         Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

·         Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

·         Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

·         Thẩm định và Quyết định phê duyệt đề án.

Trách nhiệm xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau:

·         Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các đôi tượng quy định tại Khoản 1 Điêu 32 Luật Bảo vệ môi trường.

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này, trừ các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này

·         Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình được ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng vãn bản

·         Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền.

Lưu ý khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015/NĐ-CP

·         Thời hạn xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy đinh tại Khoản 3 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường.

·         Đốì tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP chỉ được triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

·         Trách nhiệm của chủ dự án, chủ cơ sở và cơ quan nhà nước sau khi kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận quy định tại các Điều 33 và Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường.

·         Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết biểu mẫu của hồ sơ đăng ký kể hoạch bảo vệ môi trường và việc ủy quyền xác nhận cho ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuât, khu kinh tế.

Với kinh nghiệp nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn lập hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp cùng với đội ngũ nhân viên năng động có chuyên môn cao của công ty Gia Hoàng sẽ tư vấn miễn phí cho bạn những thông tin hữu ích nhất về hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường này.

 

 

Các tin khác

0916 04 78 78