NaNO2 - Sodium Nitric

NaNO2 - Sodium Nitric

NaNO2 - Sodium Nitric

NaNO2 - Sodium Nitric

NaNO2 - Sodium Nitric
NaNO2 - Sodium Nitric

NaNO2 - Sodium Nitric

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0916 047 878

- Ngoại Quan: Tinh thể trắng trong suốt hoặc hơi vàng. Dễ tan trong nước và hút ẩm mạnh

Sản phẩm liên quan

0916 047 878