NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel

NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel

NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel

NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel

NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel
NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel

NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0916 047 878

Ngoại Quan: Chất lỏng màu vàng nhạt - Công Thức: NaOCl - Qui cách: 35kg/phi - Xuất xứ: Việt Nam - Ứng dụng : Dùng trong công nghệ xử lý nước, phụ gia thuốc trừ...

Sản phẩm liên quan

0916 047 878