NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel

NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel

NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel

NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel

NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel
NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel

NaOCl -Natri Hypocloric 10% Nước Javel

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0916 047 878

- Ngoại Quan: Chất lỏng màu vàng nhạt

- Công Thức: NaOCl

- Qui cách: 35kg/phi

- Xuất xứ: Việt Nam

- Ứng dụng: Dùng trong công nghệ xử lý nước, phụ gia thuốc trừ...

Sản phẩm liên quan

0916 047 878