NaOH - Cautic soda Flakes 45%

NaOH - Cautic soda Flakes 45%

NaOH - Cautic soda Flakes 45%

NaOH - Cautic soda Flakes 45%

NaOH - Cautic soda Flakes 45%
NaOH - Cautic soda Flakes 45%

NaOH - Cautic soda Flakes 45%

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0916 047 878

Ngoại Quan : Dạng lỏng màu trắng đục, có tính tan (dễ tan trong nước, cồn và glycerin)

 

Sản phẩm liên quan

0916 047 878