NaOH - Cautic soda Flakes 99% (Xút hạt)

NaOH - Cautic soda Flakes 99% (Xút hạt)

NaOH - Cautic soda Flakes 99% (Xút hạt)

NaOH - Cautic soda Flakes 99% (Xút hạt)

NaOH - Cautic soda Flakes 99% (Xút hạt)
NaOH - Cautic soda Flakes 99% (Xút hạt)

NaOH - Cautic soda Flakes 99% (Xút hạt)

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0916 047 878

Ngoại Quan: Dạng hạt không màu, có tính tan (dễ tan trong nước, cồn và glycerin) - Công thức: NaOH - 99% NaOH là một trong những hóa chấtdùng trong nhiều ngành công nghiệp như

Sản phẩm liên quan

0916 047 878