NaOH - Natri hydroxít 32% 45%

NaOH - Natri hydroxít 32% 45%

NaOH - Natri hydroxít 32% 45%

NaOH - Natri hydroxít 32% 45%

NaOH - Natri hydroxít 32% 45%
NaOH - Natri hydroxít 32% 45%

NaOH - Natri hydroxít 32% 45%

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0916 047 878

- Công thức : NaOH - 32% , 45% - Qui cách : chứa trong Can, phuy hoặc bồn

- Chứa trong thùng kín, xitec, can nhựa.

- Khi tiếp xúc trực tiếp phải trang bị...

Sản phẩm liên quan

0916 047 878