SULPHAT SẮT FeSO4.7H2O ( Phèn Sắt )

SULPHAT SẮT FeSO4.7H2O ( Phèn Sắt )

SULPHAT SẮT FeSO4.7H2O ( Phèn Sắt )

SULPHAT SẮT FeSO4.7H2O ( Phèn Sắt )

SULPHAT SẮT FeSO4.7H2O ( Phèn Sắt )
SULPHAT SẮT FeSO4.7H2O ( Phèn Sắt )

SULPHAT SẮT FeSO4.7H2O ( Phèn Sắt )

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0916 047 878

Công Thức Hóa Học: FeSO4.7H2O

Hàm lượng hóa chất : 98%

Xuất xứ : Trung Quốc

Sản phẩm liên quan

0916 047 878