Ca(OCl)2 - Calcium Hypochloride (bột)

Liên hệ
Ngoại Quan: Dạng bột màu trắng hay ánh xám - Công Thức: Ca(OCl)2 Ca(OCl)2 - 65% Ca(OCl)2 - 70% - Qui cách: 40kg - 50kg/thùng Độ...

H2O2 - Hydrogen peroxide 50%

Liên hệ
Ngoại quan : Một chất lỏng trong suốt, nhớt hơn một chút so với nước, có các thuộc tính ôxi hóa mạnh...

KMnO4 - Potatassium Permanganate

Liên hệ
Ngoại Quan: Dung dịch loãng tinh thể màu tím đen, có hình ánh kim dung dịch KMnO4. - Công Thức: KMnO4 - Qui cách: 50kg/thùng - Xuất...

NaHCO3 - Sodium Bicarbonat

Liên hệ
Ngoại Quan: Dạng bột màu trắng - Công Thức: NaHCO3 Hàm lượng 99.5% - Qui cách: 25kg/bao - Xuất xứ: Trung Quốc - Ứng dụng : Sử dụng trong các...

Na2S2O3 - Sodium Thiosulphate (bột khử mùi)

Liên hệ
Ngoại Quan: Dạng Tinh thể trong hoặc vàng nhạt - Công Thức: Na2S2O3 - Qui cách: 25kg/bao - Xuất xứ: Trung Quốc - Ứng dụng : Tẩy mùi nước Javen, dùng...

HCHO - Acid Formalin

Liên hệ
Ngoại Quan: Thể lỏng, không màu, trong suốt - Công Thức: HCHO - Qui cách: 220kg/phi - Xuất xứ: Trung Quốc - Ứng dụng : Dùng trong ngành sơn, công nghiệp...

TRICHLOROISOCYANNURIC ACID 90 (TCCA 90%)

Liên hệ
Ngoại quan: Dạng hạt, bột Công thức: C3H3N3O3Cl3 ,Tricholoroisocyanuric acid ( TCCA 90%) -Qui cách: 50kg/thùng - Xuất xứ: Nhật bản, Trung Quốc. - Ứng dụng: Tiêu diệt các vi sinh...

Chloramin B 25% - SÁT TRÙNG -C6H5SO4

Liên hệ
Ngoại Quan: Dạng bột màu trắng - Công Thức: C6H5SO4 -Chloramin B 25% - Qui cách: 25kg/thùng - Xuất xứ: Trung Quốc - Ứng dụng : Chloramin B là hóa chất...

Javel - NaClO

Liên hệ
Sodium hypochloride - Javel - NaClO - Javen 12% 1/ Nhận dạng: - Công thức phân tử : NaOCl - Khối lượng phân tử ...

Ca(OCl)2 - Calcium Hypochloride

Liên hệ
Ngoại Quan: Bột trắng hoặc hạt trắng mờ - Công Thức: Ca(OCl)2 - Qui cách : 45kg/thùng - Xuất xứ : Nhật bản - Ứng dụng : Dùng trong công nghiệp diệt khuẩn,...

Vôi tôi - Ca(OH)2 - Canxi Hydroxit

Liên hệ
Canxi hydroxit là một hợp chất hóa học với công thức hóa học Ca(OH)₂. Nó là một chất dạng tinh...

0916 04 78 78